HUIPPUHETKI OY:N TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Huippuhetki Oy

Y-tunnus 2963549-9

Pihlajistonkuja 3

00710 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

info@huippuhetki.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Huippuhetki Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissämme asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja heidän edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja huippuhetki.fi verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että asiakas saa juuri itselleen sopivaa viestintää. Tietoja käytetään myös markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita asiakkaan jättämiä tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.  Emme luovuta asiakkaan tietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Rekisteröidystä eli asiakkaasta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. koulutuspalveluiden osto- ja peruutustiedot, palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Huippuhetki Oy:n verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Huippuhetkeen. Keräämme tietoja, kun asiakas käyttää Huippuhetken palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa asiakkaalta itseltään.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme asiakkaan henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain Huippuhetki Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Huippuhetki Oy:n lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojen poistamista;
 • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää asiakasta tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Asiakkaalla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet asiakkaan henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Huippuhetki Oy, Tarkastus/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö, Pihlajistonkuja 3, 00710 Helsinki

info@huippuhetki.fi

10. Tietosuojeselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.